Thiết kế và in ấn phong bì A4


Hình ảnh : Phong bì VNT Logistics
Đọc tiếp
 
Thiết kế và in ấn phong bì A5


Hình ảnh : Phong bì cty CP ĐT & XD số 1
Đọc tiếp
 
Phong bì nhỏ

Hình ảnh : Phong bì VEEC
Đọc tiếp
 
Thiết kế, in ấn phong bì 12x22
Hình ảnh : Phong bì Phúc Hưng Thịnh
Đọc tiếp
 
Thiết kế phong bì


Thiết kế phong bì in một hoặc nhiều màu
Kt: 12x22 cm
Kt: 17x23 cm
Kt: 21x29.7 cm
Đọc tiếp