Thiết kế hộp đũa Woodpro
Thiết kế sản phẩm chất lượng
 


Mẫu thiết kế của Âu Việt
Hình ảnh 1: Vỏ hộp  đũa - Woodpro
Hình ảnh 2: Vỏ hộp đũa -  Woodpro