Thiết kế phong bì


Thiết kế phong bì in một hoặc nhiều màu
Kt: 12x22 cm
Kt: 17x23 cm
Kt: 21x29.7 cm


Hình ảnh phong bì công ty TNHH Hoa Phong thiết kế in ấn tại Âu Việt

Hình mẫu 01Hình mẫu 02